top of page
  • Dr. Cees Bruggink

Hè?? Sulfaat komt in mijn chromatogram eerder van de kolom dan nitraat.

Ik zag gisteren toch iets vreemds in mijn chromatogram, sulfaat kwam voor nitraat van mijn kolom.

Waarom vreemd? De lading van sulfaat is 2¯, terwijl die van nitraat 1¯ is. En het is toch zo in anionuitwisseling chromatografie dat anionen in volgorde van hun lading scheiden? Zo heb ik het altijd geleerd.

Figuur 1. Retentietijd van Sulfaat, Nitraat, Bromide en Chloride versus eluent concentratie.

Wat blijkt nu na wat verder onderzoek. Als je de eluent concentratie verandert reageren ionen met een hogere lading daar sterker op dan die met minder lading. Laten we er vanuit gaan dat het eluent meer geconcentreerd wordt aangemaakt dan voorheen. De retentietijden van alle ionen worden sneller, zoals verwacht (Figuur 1).

Bij nader bestudering van de retentietijden blijkt dat sulfaat veel meer versneld dan bromide en nitraat. Er is dus een eluent concentratie waar zelfs sulfaat en nitraat op dezelfde retentietijd komt (±20.5 mmol/L OH¯). Als ik vervolgens het eluent nog meer geconcentreerd maak komt sulfaat voor nitraat van de kolom. Wil je meer details of heb je vragen? Neem dan contact met mij op per mail via:

info@trainingen-ionchromatografie.nl of te bellen +31 (0)6 5798 9170

Comments


bottom of page